Menu

Bus Timetable

Bus Timetable

Skipton to Carleton

Monday to Friday
Skipton Bus Station 0905 1005 1105 1205 1340 1500
Skipton Station 0908 1008 1108 1208 1343 1503
Waltonwrays 0911 1011 1111 1211 1346 1506
Carleton The Swan 0915 1015 1115 1215 1350 1510

Carleton To Skipton

Monday to Friday
Carleton The Swan 0915 1015 1115 1215 1350 1510
Waltonwrays 0923 1023 1123 1223 1358 1518
Skipton Station 0927 1027 1127 1227 1402 1522
Skipton Bus Station 0930 1030 1130 1230 1405 1525